Adr: A1, Tầng 5M, Bình Vượng bld., 200 Quang Trung, Hà Đông, Hà Nội
Email: sale@vinapumpjsc.com
HotLine: 0936 250 333

Công nghiệp xử lý nước thải

Khi nói đến các ứng dụng cấp nước và quản lý nước thải, sự chắc chắn của máy bơm Roto và khả năng tùy chỉnh chúng bằng vật liệu lý tưởng khiến chúng tôi gần như không thể ngăn cản. Bơm Roto có thể dễ dàng xử lý các hóa chất mạnh và chất lỏng nặng làm cho chúng trở nên lý tưởng cho các ứng dụng liên quan đến nước thải.

LĨNH VỰC ỨNG DỤNGLOẠI BƠM
 RMRLRD
Songge
Nước đen và xám
Nước muối
Dầu bẩn
Lò dầu
HSD
LSHS
Bùn
Dầu thu hồi ngoài khơi
Dầu mỡ
Nước thải
Bùn
Dầu tuabin
Nước nhiễm bẩn
Vấn đề phân
Chất thải nhà bếp
Polime
Nước biển