Adr: A1, Tầng 5M, Bình Vượng bld., 200 Quang Trung, Hà Đông, Hà Nội
Email: sale@vinapumpjsc.com
HotLine: 0936 250 333

Công nghiệp dược phẩm

Bơm Roto đảm bảo rằng tất cả các yêu cầu bơm cho ngành công nghiệp mỹ phẩm và dược phẩm được đáp ứng bằng cách cung cấp các tiêu chuẩn vệ sinh cao nhất. Bơm Roto có khả năng xử lý bột nhão dày và chất lỏng có độ nhớt cao.

LĨNH VỰC ỨNG DỤNGLOẠI BƠM
DMWF
Bùn thuốc số lượng lớn
Thử nghiệm trong phòng thí nghiệm
Thuốc mỡ & dầu dưỡng
Chất lỏng Selen
Xi-rô