Adr: A1, Tầng 5M, Bình Vượng bld., 200 Quang Trung, Hà Đông, Hà Nội
Email: sale@vinapumpjsc.com
HotLine: 0936 250 333

Công nghiệp dầu khí

Bơm Roto cung cấp giải pháp bơm, dịch chuyển nhiên liệu như dầu khí, khí đốt,… hiệu quả cho toàn bộ các ứng dụng công nghiệp dầu khí thượng nguồn, trung lưu và hạ nguồn. Với thiết kế dọc và ngang đa dạng, bơm có thể dễ dàng vận chuyển các chất lỏng có độ nhớt cao, nhạy cảm có độ mài mòn cao. 

LĨNH VỰC ỨNG DỤNG
LOẠI BƠM
RMRLRD
Canxi chén mỡ
Chất xúc tác tiêm
Chất keo tụ
Ngưng tụ
Dầu thô và nước chuyển
Dầu thô nặng
Dầu cắt
Nhiên liệu diesel, dầu nhiên liệu / dầu nặng
Bùn khoan
Chất chữa cháy
Nước xám / đen
Dầu hỏa / xăng
Dầu bôi trơn
MEG / TEG bùn
Truyền dịch đa pha
Chuyển dầu ra nước ngoài
Hỗn hợp dầu và sáp
Bùn dầu, chất béo, chất thải
Mở / đóng cống – trống KO
Paraffin / sáp
Lũ polymer
Chuyển polymer
Sản xuất nước
Tiêm lại / tiêm nước muối
Nước biển
Dầu skimmer từ API
Slop / chất thải / từ chối dầu
Tar / sáp