Adr: A1, Tầng 5M, Bình Vượng bld., 200 Quang Trung, Hà Đông, Hà Nội
Email: sale@vinapumpjsc.com
HotLine: 0936 250 333

Công nghiệp đường

Đặc thù của ngành sản xuất mía đường là nước ép mía hay củ cải đường được cô đặc và chuyển thành mật rỉ và được xử lý bằng dòng nước nóng để chiết xuất đường. Bơm Roto được thiết kế chuyên dụng, dễ dàng xử lý chất bơm có độ nhớt cao như mật mía đường, mật rỉ, bùn,…

Lĩnh vực ứng dụng
Loại bơm
RMRLRD
Chất kết tủa màu
Chất keo tụ
Bùn đất của Fuller
Vôi
dung nham
Massecuite
Tan chảy
Mật của các giai đoạn khác nhau
Axit photphoric
Bùn ép
Nước mía hoặc củ cải đường với chất xơ
Bùn
Xi-rô sunfat
Nước ép đặc