Adr: A1, Tầng 5M, Bình Vượng bld., 200 Quang Trung, Hà Đông, Hà Nội
Email: sale@vinapumpjsc.com
HotLine: 0936 250 333

Nông nghiệp

Trong lĩnh vực sản xuất nông nghiệp, bơm Roto là giải pháp bơm cho một loạt các giai đoạn: bơm bùn, gieo hạt,… Bơm Roto được sử dụng rộng rãi trong ngành nông nghiệp bao gồm cấp thực phẩm, máy bơm nông nghiệp và công nghiệp nhỏ. 

ỨNG DỤNGLOẠI BƠM
RMRLRDWMDCGD
Bùn nông nghiệp
Chuyển thức ăn chăn nuôi
Hạt nghiền
Phân lỏng
Mật
Chuẩn bị và truyền đạt thức ăn chăn nuôi
Truyền nước mặt cho gia súc
Chuyển nước mặt cho tưới tiêu & cung cấp trong nước
Xi-rô
Nước ngầm cho cát, khe, nước lợ, ăn mòn hoặc địa nhiệt
Cấp nước từ giếng, suối & sông
Tưới nước