Adr: A1, Tầng 5M, Bình Vượng bld., 200 Quang Trung, Hà Đông, Hà Nội
Email: sale@vinapumpjsc.com
HotLine: 0936 250 333

Các dòng máy bơm Roto được sử dụng rộng rãi và hiệu quả trong các ngành, lĩnh vực khác nhau trong cuộc sống đặc biệt là các ngành sản xuất công nghiệp